PGA YOUTH DEVELOPMENT

LOCATIONS

DONGGUAN

 

Mission Hills Resort Dongguan

Tangxia Lin Ping Road

Dongguan

Guangdong

SHENZHEN

 

Mission Hills Resort Shenzhen

No. 1 Mission Hills Road

Shenzhen

Guangdong

HAIKOU

 

Mission Hills Resort Haikou

No. 1 Mission Hills Road

Haikou

Hainan

BEIJING

 

The Players Club

East of Chaobai River, Mapo Town

Shunyi District

Beijing

SHANGHAI

 

Lanhai Golf Club

55 Nong Lanhai Road

Shanghai

HONG KONG

 

Hong Kong Golf and Tennis Academy

81 Tai Chung Hau

Sai Kung

Hong Kong